Böbrek Kanseri Tanısı ve Teşhisi

Kanseri bulmak ve teşhis edebilmek için doktorlar, birçok farklı test yaparlar. Bunun yanı sıra kanserin başladığı yerden vücudun başka bir bölümüne yayılıp yayılmadığını gözlemlemek için test yapmak gerekir. Buna metastaz adı verilir. Örnek vermek gerekirse, görüntüleme testleri kanserin yayılıp yayılmadığını gösterebilmektedir. Ek olarak görüntüleme testleri vücudun iç kısmının fotoğraflarını da görme imkanı sağlar. Doktorların bu testleri yapma amacı, hangi tedavi türlerinin en iyi sonucu vereceğini öğrenebilmektir.

Kanser türü tespiti için biyopsi, doktorun vücudun bölgesinde kanser olup olmadığını anlamasının tek kesin yoludur. Biyopside, doktor laboratuvarda test etmek için küçük bir doku örneği alır. Biyopsi eğer mümkünse değilse, doktor tanı koymaya yardımcı olacak başka testler dener.

Teşhis testi seçerken doktor şu faktörleri göz önünde tutar:

 • Şüphelenilen kanserin türü
 • Belirti ve semptomlar
 • Yaş ve genel sağlık durumu
 • Daha önce yapılmış tıbbi testlerin sonuçları

Böbrek kanserini teşhis etmek için ek olarak, aşağıdaki testler de için kullanılır.

Kan ve idrar testleri: Doktor, kandaki kırmızı kan hücrelerinin sayısını kontrol edebilmek için kan testi yaptırmayı önerir.

Biyopsi: Bir biyopsi için mikroskop altında incelenecek doku, az miktarda dışarı atılır. Bu genellikle girişimsel radyolog tarafından lokal anestezi kullanılarak gerçekleştirilir. Diğer testler kanserin var olduğunu gösterebilir ancak sadece biyopsi en kesin tanıyı koyabilir.

Bir Patoloji uzmanı, numuneleri analiz eder ve sonuçları açıklayan bir rapor yazar. Bu rapor, hastanın tıbbi kalıcı bir parçası haline gelir.

Patoloji raporu: Patoloji raporu, tedavinin planlanmasında önemli bir rol oynar. Metastatik böbrek kanseri, vücudun diğer bölgelerine yayılan kanserdir. Tıbbi onkologlar, kanseri ilaç kullanarak tedavi eden doktorlardır. Tıbbi bir onkolog, metastatik böbrek kanserini tedavi edebilmek için sistematik bir tedavi önermeden önce bir patoloji raporu alınmasını ister.

Sistematik terapi, vücudun tümünü etkileyen ilaçları kullanmayı içermektedir. Bazı durumlar altında, cerrahlar tedavinin planlanmasına yardımcı olabilmek adına böbrek tümör biyopsisi isteyebilir.

Her hastanın hastalığının durumu birbirinden farklı olduğundan, tedavi öncesinde biyopsinin gerekli olup olmadığı konusunda mutlaka doktora danışmak gerekir.

Test ve Görüntüleme Yöntemleri

Böbrek kanseri tanısı konmada kullanılan test ve görüntüleme yöntemleri, şu şekilde sıralanabilir:

 • Ultrasonografi
 • Direkt üriner sistem grafisi
 • Renkli Doppler ultrasonografi
 • Bilgisayarlı tomografi (BT)
 • Manyetik rezonans (MR)
 • BT anjiyografi
 • Klasik anjiyografi
 • Retrograd sistografi
 • Üretrografi
 • Antegrad piyelografi
 • Retrograd piyelografi
 • İntravenöz ürografi

Böbrek kanserinin teşhis edilebilmesi için öncelikle fiziksel muayene gerçekleştirilir. Ayrıca hastadan  kan ve idrar testleri de istenebilir. Kan testlerinde kreatin yüksekliği, kanser riski açısından oldukça önemlidir.

Kanser tanısı için en net sonucu gösteren yöntemlerinden bir diğeri de Ultrasonografi’dir. Bilgisayarlı tomografi yöntemi kullanılarak kanserin boyutu ve diğer dokulara yayılmış olup olmadığı belirlenir. Belirlenen sonuçlara göre tedavi yöntemi geliştirilir.

Detaylı Görüntüleme Testleri

Bilgisayarlı Tomografi Taraması

Bilgisayarlı tomografi taraması testinde, röntgen kullanarak vücudun iç fotoğrafları çekilir. Bu bilgisayar, herhangi bir anormallik veya tümörü gösteren fotoğrafları 3 boyutlu görüntüde birleştirir.

Tümörün boyutunu saptamak için bir CT taraması kullanılır. Böbrek kütlesi açısından değerlendirilen hastalar için bir kontrast madde enjekte edilmeden hemen önce kontrast olmayan CT taraması yapılır. CT taramaları ile alınan görüntüler daha iyi bir ayrıntı sağlayan özel boyadır. Hastanın damarına bu boyadan enjekte edilir. Böbrek kistleri kontrast maddesini almayacak ama böbrek tümörleri alacaktır. Hastalarda ciddi kronik böbrek hastalığı varsa, kontrast madde güvenli bir şekilde kullanılamaz.

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI)

MRI, vücudun ayrıntılı görüntülerini üretebilmek amacı ile , x-ışınları yerine manyetik alanları kullanılır. MRI, genel anlamı ile tümörün boyutunu ölçmek için kullanılır denebilir.

Röntgen

Röntgen, az miktarda radyasyon kullanılarak, vücudun içindeki yapıların bir fotoğrafını oluşturma yoludur.

Sistoskopi ve Nefro-Üreteroskopi

sistoskopi ve nefro-üreteroskopi adı verilen özel testler, nadiren üst üriner sistemindeki ürotelyal kanser veya renal pelvis için yapılan testlerdir. Görüntüleme aynı mesanede bir kitle ya da taş bulmadıkça böbrek hücreli karsinom için sıklıkla kullanılmaz. Prosedürler sırasında hasta yatıştırılırken, ışıklı bir tüp üreter yoluyla mesaneye ve böbreğe sokulur. Sedasyon; rahatlatmak, sakinleştirmek için verilir. Tümör hücrelerini elde etmek, biyopsi yapmak ve tümörleri yok etmek amacı ile bu prosedür kullanılır.

Erken Teşhisin Önemi

Erken teşhis ile yapılan cerrahi müdahaleler, hastalık ilerlemeden önüne geçilebileceği için çok önemlidir. Bazen Manyetik rezonans (MR) veya ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi ya da en basitinden idrar tetkikindeki kanama ile teşhis konulabilir.

One thought on “Böbrek Kanseri Tanısı ve Teşhisi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir