Böbrek Kanserinin Metastazları

Böbrek tümörleri, lenf bezlerine veya diğer organlara metastaz yapabilir (yayılabilir). Bu duruma metastatik böbrek kanseri adı verilir. Metastatik böbrek kanserinde,  böbrekte bulunan tümör primer tümör olarak isimlendirilir. Diğer organlardaki tümörlere ise metastaz denmektedir.

Doktorunuz metastatik böbrek kanseri tedavisinde cerrahi ile beraber hedef tedavisi olarak bilinmekte olan antianjiogenik tedaviyi tavsiye edebilir. Nadir olan durumlarda ise immunoterapi tedavisi kullanılabilir. Metastazın tedavisi için radyoterapi daha çok önerilmektedir.

Metastatik hastalık, çoğunlukla tedavi edilemez. Metastatik hastalığın tedavisi, tümörün boyutunu ve metastazlarını azaltmayı hedefler. Bu durum hastaya, daha az semptom ve daha uzun ömürlü yaşam imkanı verecektir.

Böbrek Kanseri Hangi Organlara Yayılır?

Böbrek kanserleri, en çok akciğere metastaz (yayılım) yapmaktadır. Böbrek kanseri, daha az sıklıkla kemikler, karaciğer; böbrek üstü bezi, lenf bezleri ve beyne yayılım yapabilir. Tümörün boyutu büyümeye devam ettikçe, metastaz yapma riski de artış sağlar. Gerekli durumlarda akciğer grafileri, kemik sintigrafisi, pozitron emisyon tomografisi gibi incelemeler yaparak tanıyı netliğe kavuşturabilir.

Kaçıncı Evreden İtibaren Yayılır?

Evre, dört farklı evre ayrışmalarından oluşmaktadır. Evrelerin ilerleyişine göre farklı belirtiler yaşanır. Evre ilerledikçe hayati risk artar. Hayati bir risk teşkil etmeden evrenin önüne geçilerek, tedavi edilmesi gerekir.

Evre I

Bu evrede tümörün boyutu yaklaşık 7 cm’dir. Tümör, böbrekler içinde sınırlı kalır ve diğer organlara herhangi bir yayılım yapmaz. Evrede duyulan endişe, tümörün boyutudur. Tehlike ilk evrede olduğundan bunun önüne geçmek mümkündür. Doktorlar evrenin hangi aşamada olduğunu tespit ettikten sonra, tümörü almak için çalışmalara başlarlar. Tümörü alabilmek için hastanın böbreğinin tamamı ya da bir yarısı operasyon ile çıkarılır.

Evre II

Evre II’de böbrek tümörü, Evre I tümörden boyut olarak daha büyüktür. Büyük olmasıyla beraber böbrek içinde sınırla kalır. Diğer organlara Evre I’de olduğu gibi yayılım yapmaz. Duyulan endişe böbreğin boyutunun büyümesinden kaynaklı olur. Diğer organlara yayılım göstermediğinden ötürü tedavi geliştirilerek müdahale edilebilir. Yayılım olmadığı takdirde tedaviler olduğundan daha çok uğraş gerektirmez. Ancak yayılım gösterdiğinde tedavi geliştirme süreci uzayabilir. Bu evrede ve diğer evrede yayılım olmadığından bu uzayış olmaz.

Evre III

Tümör bu evrede iken, böbrek dışındaki çevre dokulara da uzanım gösterir. Yakındaki lenf nodlarına da yayılmış olabilmektedir. Eğer bu ihtimal değerlendirilir ve sonucunda yayıldığı tespit edilirse; o andan itibaren işler zorlaşmaya başlar. Diğer organlara yayılım göstermesi riski artırmaktadır. Bu durum, hastanın hayati riskinde doğrudan bir artış yaşattırır.

Evre IV

Kanser, böbrek dışına çok sayıda lenf noduna ya da karaciğer, kemikler veya akciğerler gibi vücudun uzak alanlardaki bölgelerine yayılım yapar. Bu evreye ulaşan böbrek kanserinin önüne geçmek artık çok zordur. Hedefe yönelik ilaçlar ile böbrek kanserinin bu evresinde olan bir hastanın 17 ay yaşayabildiği gözlemlenmiştir. Yayılım vücudun diğer organlarına da uzandığından, hastanın kaderi kaçınılmaz olacaktır. Cerrahi müdahaleler yapılmayan bir hastanın bu evrede 7.7 ay yaşadığı söylenmektedir. Yaşam süresi arasındaki bu fark, dikkat çekicidir.

Metastaz Yapmış Böbrek Kanserinde Tedavi Seçenekleri

Metastatik hastalık olduğunda, böbreğin cerrahi yollar kullanılarak çıkarılması, tümörün boyutunu küçültmek ve semptomları hafifletmek amacı ile önerilebilir.  Bu ameliyata sitoredüktif nefrektomi denmektedir. Hasta ameliyat için uygunsa bu prosedür uygulanır. Başarıya ulaşılırsa, daha uzun bir yaşam ve daha az semptom oluşması sağlanır.

Metastaz, eğer çok fazla ağrı ve diğer başka belirtilerin oluşmasına neden olursa, bu metastatik tömörleri çıkarmak için ek ameliyat gerekebilir. Doktorunuz, majör cerrahi için uygun olup olmadığınızı belirler. Bunun neticesinde böbrekteki tümörün alınıp alınmayacağı konusunda tavsiyede bulunabilir.

Primer tümör, çok büyük değilse veya diğer böbrek de çalışmıyor ise, doktorun muhtemelen sitoredüktif parsiyel nefrektomi yöntemini önerecektir. Bu ameliyat gerçekleşirken doktor sağlıklı ve sağlam böbrek dokusunu mümkün olduğu kadar fazla bırakır.

Metastatik hastalıkta, cerrahi çoğunlukla ilaç tedavisi ile kombine edilir. Böbrek kanseri için ilaç tedavisinin çeşitli türleri bulunmaktadır:

  • Kemoterapi (immunoterapi ile kombine)
  • İmmunoterapi.
  • Antianjogenik terapi (yaygın hedefe yönelik bir tedavi)

Böbrek kanseri için en çok kullanılan ilaç tedavisi, antianjigonik tedavisidir.

Doktorunuz tümörü küçültebilmek için ameliyat öncesi ilaç tedavisi önerisinde bulunabilir. Bazı durumlar altında, antianjiogenik tedavi kanserin nasıl tepki vereceğimi görebilmek için kullanılır. İyi cevap verecek olura, cerrahi sonrası tedavi sürdürülmeye devam eder. Doktorunuzun ameliyat sonrası sadece ilaç tedavisi tavsiye etmesi de mümkündür.

Cerrahi mümkün değil ise hemen ilaç tedavisine başlanır. Bu ilaçların mekanizması, tümör büyümesi üzerinden etki edebilir. Çoğunlukla antianjiojenik tedavisi kullanılır. Nadir olan zamanlarda immunoterapi tavsiye edilebilir. İlaç tedavisi belirtileri rahatlatmak, primer tümörü ve metastazları küçülmeyi sağlayabilir.

İlaç tedavisi alırken ameliyat sonrası metastazlara bağlı belirtiler bulunuyorsa, hastayı daha da rahatlatmak için radyoterapi önerilebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir